algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle behandelingen. Als je een afspraak maakt voor een behandeling/ sessie bij praktijk de Kosmos is dat tevens een bevestiging dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Alle sessies zijn op afspraak. De sessies vinden plaats in mijn praktijk aan huis te Hengelo. Eventuele bezoeken op locatie zijn bespreekbaar.

Tarieven
Alle bedragen zijn inclusief B.T.W.
Voor bedrijven gelden andere tarieven. Bij verhindering dient u dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven anders worden de volledige kosten van de behandeling in rekening gebracht.


Privacy
Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
praktijk de Kosmos geeft geen informatie aan derden zonder jouw toestemming.

Verantwoordelijkheid
Hoewel de tekst van deze website zorgvuldig is samengesteld kunnen er geen rechten aan ontleend worden.
praktijk de Kosmos is niet verantwoordelijk voor uitspraken of handelingen die gedaan worden door derden, ongeacht of deze plaats vinden binnen praktijk de Kosmos.
Wat je zelf doet met de gegeven adviezen en behandeling/ sessie is van groot belang voor het slagen van de therapie.
praktijk de Kosmos is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van de deelnemer en/of voor de gevolgen van deelname aan de behandeling/ sessie.

Disclaimer
Behandelingen/sessies vervangen nooit het bezoek aan of het advies van een arts of andere medisch specialist. Adviezen gegeven door mij zijn nooit bedoeld ter vervanging van medisch advies.
Wanneer jij of je kind onder behandeling is van een arts of medisch specialist, dien je deze behandeling altijd voort te zetten.
Als reactie op de sessie kunnen genezingsreacties optreden, deze zijn vaak onschuldig, maar als je het niet vertrouwd neem dan altijd contact op met mij en eventueel je (huis) arts.
praktijk de Kosmos kan geen garantie voor verbetering van de algehele gesteldheid geven.
praktijk de Kosmos adviseert je het tijdig raadplegen van professionele medische zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies te veronachtzamen op basis van versterkte informatie van praktijk de Kosmos
Wanneer jij of je kind medicatie gebruikt, voorgeschreven door een arts of specialist, mag je deze medicatie en behandeling alleen in overleg met de arts of specialist wijzigen.
De cliënt is zich bewust van het feit dat praktijk de Kosmos geen diagnose stelt omtrent ziekte, geen medicatie voorschrijft en dat de informatie die uitgewisseld wordt de intentie heeft om te helpen meer bewust te worden van de innerlijke gezondheid en dat dit met de grootste wederzijdse discretie zal plaatsvinden.
Bij acute medische of psychische klachten adviseer ik je om altijd eerst contact op te nemen met je huisarts, en daarnaast met praktijk de Kosmos .
praktijk de Kosmos is niet aansprakelijk voor fysieke, psychische, materiële of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na een bezoek aan de praktijk, heen of terugreis inbegrepen.